отпечатай

Тримерна компютърна анимация


 


Автор: Паунка Христова Димитрова
paounka@yahoo.com

Тема: Анимация на невидим персонаж.

Задача по „Компютърна анимация” (БФ)

2001 

Други проекти на автора: 1 2

[ГРАФИКА] [АНИМАЦИЯ]