отпечатай

Тримерна компютърна анимация


 


Автор: Стоян Любомиров Чолаков

Тема: Анимация на паяк.

Задача по „Компютърна анимация” (БФ)

2001 

Други проекти на автора: 1 2 3

[ГРАФИКА] [АНИМАЦИЯ]