отпечатай

Продължаващо обучение

Нов български университет предлага широк спектър от курсове и програми за професионална квалификация, обучение през целия живот, професионално и личностно развитие.

Център за професионално и продължаващо обучение

Програми, курсове, семинари, майсторски класове, летни училища, академични лекции, ориентирани към всички възрасти. Организират се през цялата календарна година, провеждат се интензивно, имат практически характер, значителна част от тях се акредитират в академичните програми на НБУ. Центърът е сертифициран по ISO 9001:2008.

 • Езиково обучение. Английски, немски, испански, френски, италиански, новогръцки, руски и други езици на равнища A1, A2, B1, B2, C1 и C2. Сертификационни изпити на TOEFL, OSD, DELE и други.

 • Продължаващо обучение. Медийна академия, Дигитален маркетинг, Предприемаческа академия, Графичен дизайн, Мениджмънт, Управление на проекти, Туризъм, Психология и много други.

 • Професионална квалификация. Квалификация и преквалификация според държавните изисквания. Свидетелства за професионална квалификация.
02 8110 157
Повече информация и контакти ще намерите на страницата на центъра.

ИТ Сертификационен център

Провежда целогодишно компютърни обучения и сертификационни изпити за ИТ умения на водещи световни компании. Чрез лицензираните си ИТ академиии издава сертификати, които са предпочитани от множество компании при наемане на работа.
 • Cisco лърнинг партньор
 • Cisco академия
 • Microsoft академия
 • VMWare академия
 • Linux академия
 • ECDL тест и обучителен център
 • Microsoft офис специалист академия
 • Certiport тест център
 • Pearson Vue тест център
 • Prometric тест център
 • Опреснителни ИТ курсове за студенти
Регистрация за: Microsoft,  Cisco, Linux, VMware
 
02 8110 137
Повече информация и контакти ще намерите на страницата на центъра.

Училище за политика

Училището за политика е водеща обучителна структура за млади политици от България, Албания, Босна и Херцеговина, Македония, Сърбия, Черна гора, Косово, Румъния и Хърватска. Програмите на училището предоставят място за среща и дебат на хора на лидерски позиции от различни политически партии, държавни институции, неправителствени организации, местни и областни власти и медии. Училището за политика е член и основател на мрежата от училища по политически науки към Съвета на Европа. Завършилите програмите на УП получават сертификат и диплома за специализация от НБУ и от Съвета на Европа.
 
Повече информация и контакти ще намерите на страницата на училището.