отпечатай

Тримерна компютърна анимация


 


Автор: Илиана Петрова Драганова
draganova_il@yahoo.com

Тема: Анимация на колибри.

Задача по „Компютърна анимация” (БФ)

2002

Други проекти на автора: 1 2

[ГРАФИКА] [АНИМАЦИЯ]