отпечатай

Тримерна компютърна анимация


 


Автор: Ясен Валентинов Тончев
jasenbig@mail.bg

Тема: Анимация на персонаж (невидим човек).

Задача по „Компютърна анимация” (БФ)

2005 

[ГРАФИКА] [АНИМАЦИЯ]