отпечатай

Тримерна компютърна анимация


 


Автор: Дико Господинов Желев
sdik@yahoo.com

Тема: Заставка за предаване/рубрика/телевизия/филм по зададен модел.

Задача по „Компютърна анимация” (БФ)

2007 

Други проекти на автора: 1 2

[ГРАФИКА] [АНИМАЦИЯ]