отпечатай

Тримерна компютърна анимация


 


Автор: Димитър Димитров Кралев
dd_kralev@abv.bg

Тема: Заставка за предаване/рубрика/телевизия/филм по зададен модел.

Задача по „Компютърна анимация” (БФ)

2007

Други проекти на автора: 1 2 3 4 5

[ГРАФИКА] [АНИМАЦИЯ]