отпечатай

Тримерна компютърна анимация


 


Автор: Иван Николов Шайков
naikon_ln@yahoo.com

Тема: Заставка за предаване/рубрика/телевизия/филм по зададен модел.

Задача по „Компютърна анимация” (БФ)

2007 

Други проекти на автора: 1 2 3

[ГРАФИКА] [АНИМАЦИЯ]