отпечатай

Тримерна компютърна анимация


 


Автор: Адриана Георгиева Първанова
adibgsofi@yahoo.com

Тема: Анимация на фонтан по зададен реален модел.

Задача по „Компютърна анимация” (БФ)

2008 

[ГРАФИКА] [АНИМАЦИЯ]