отпечатай

Тримерна компютърна анимация


 


Автор: Димо Станчев Станчев
emigranta33@abv.bg

Тема: Анимация на персонаж.

Задача по „Компютърна анимация” (БФ)

2008 

Други проекти на автора: 1 2 3

[ГРАФИКА] [АНИМАЦИЯ]