отпечатай

Тримерна компютърна анимация


 


Автор: Ангел Петров Димитров
trov_angel@yahoo.com

Тема: Анимация на полет на самолети.

Задача по „Компютърна анимация” (БФ)

2008 

Други проекти на автора: 1 2

[ГРАФИКА] [АНИМАЦИЯ]