отпечатай

Тримерна компютърна анимация


 


Автор: Иван Захариев Антонов
ivanhoman@yahoo.com

Тема: Анимация на заставка „Реклама”.

Задача по „Компютърна анимация” (БФ)

2009 

[ГРАФИКА] [АНИМАЦИЯ]