отпечатай

Тримерна компютърна анимация


 


Автор: Иван Михаилов Стоев
i.stoev@yahoo.com

Тема: Анимация на сглобяване на Лего обекти.

Задача по „Компютърна анимация” (БФ)

2010 

[ГРАФИКА] [АНИМАЦИЯ]