отпечатай

ТРИМЕРНА КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА И АНИМАЦИЯ

Ново  ____________________________________      В 39 Международна Конференция и Изложба на Компютърна Графика и Интерактивни Технологии SIGGRAPH 2012,
която се проведе в Лос Анжелис, САЩ, от 5-9 август 2012 г.

взеха участие със своите работи и студенти от НБУ от програмите 
"Мултимедия и компютърна графика" (БФ) и 
"Мултимедия и компютърна анимация" (МФ) от деп. "Информатика".

Виж повече за:
НБУ - Участници в SIGGRAPH 2012Виртуална галерия 3D_________________________


В Галерията са представени работи на студенти от
бакалавърската програма “Мултимедия и Компютърна графика”
и магистърската програма “Мултимедия и Компютърна анимация”
в департамент Информатика, разработени в курсовете:
 
CSTB502 Компютърна графика, БФ
CSTB503 Лабораторни занятия по компютърна графика, БФ
CSTB603 Синтез на реалистични изображения, БФ
CSTB604 Лабораторни занятия по синтез на реалистични изображения, БФ
CSTB705 Компютърна анимация, БФ
CSTB706 Лабораторни занятия по компютърна анимация, БФ
CSTM001 Тримерно моделиране, МФ
CSTM002 Фотореалистична визуализация, МФ
CSTM013 Основни методи на тримерната компютърна анимация, МФ
CSTM101 Методи за създаване на сложни фотореалистични обекти, МФ
CSTM102 Упражнения по създаване на сложни фотореалистични обекти, МФ
CSTM201 Методи за тримерна компютърна анимация, МФ
CSTM202 Упражнения по тримерна компютърна анимация, МФ
CSTM401 Методи и средства за висококачествена визуализация на тримерни сцени, МФ
Дипломни работи

ГРАФИКА

АНИМАЦИЯ