отпечатай

Студентско кредитиране

Студентите в Нов български университет имат право да кандидатстват за студентски кредити. Четири са банките, предлагащи тази услуга:

Банка ДСК

Райфайзенбанк

Юробанк България

Алианц Банк

За да кандидатствате, Вие трябва:

 • Да сте български гражданин или гражданин на страните, описани в закона;
 • Да сте под 35 години и да се обучавате в редовна форма за бакалавър, магистър или доктор;
 • Да нямате придобита същата образователно-квалификационна или образователна и научна степен.

  Студентският кредит:
 • Покрива таксата за обучение;
 • Фиксирана лихва е не по-висока от 7% за целия период, без обезпечение и без никакви такси и комисиони;
 • Гратисен период по време на обучението  и една година след завършване на обучението;
 • Погасяването на кредита става на равни вноски в срок до 10 години след гратисния период.

  Процедура по кандидатстване:

 • Изтеглете заявката за студентски кредит на вашия компютър.
 • Попълнената от вас заявка за студентски кредит изпращайте като прикачен файл  на имейл: student@nbu.bg.

Моля в имейла да посочите актуален телефон за връзка с вас.

В максимално кратък срок ще получите имейл къде можете да вземете готовия документ.