отпечатай

Централна университетска администрация

Централната университетска администрация (ЦУА) подпомага дейността на Академичния съвет и Ректора. Ръководи се от директор и е на пряко подчинение на Ректора. Сред големите проекти на ЦУА са: системата за кариерно консултиране на студентите, системата за консултиране по международни и научноизследователски проекти; поредиците от обучителни семинари за преподаватели и администрация; организирането и провеждането на университетските празници; информационното обслужване на университета чрез система за популяризиране на университетските събития и отразяване на публикациите за университета в медиите.


Директор на Централна университетска администрация:
 
Валентин Гьонов, корпус 1, офис 216,
тел.: 02/ 8110 216/ в. 1216
vgionov@nbu.bg

Структури в Централна университетска администрация: отдел "Студенти", отдел "Международна дейност", отдел "Информационна дейност", Център за оценяване и обучителни ресурси, Център за кариерно развитие и качество, отдел "Научно изследователска дейност".


Кабинет  на Ректора и Академичния съвет
За контакти: корпус 1, офис 227,  тел.: 02/ 8110 247/ в. 1247, 02/ 8110 227/ в.1227 e-mail: batanasova@nbu.bgmfranova@nbu.bg