отпечатай

АДМИНИСТРАЦИЯ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО

Администрацията на Настоятелството (АН) е свързана с дейността на Председателя на Настоятелството и Настоятелството - развитието на Нов български университет. Администрация на Настоятелството се управлява от Изпълнителния директор на университета и е на пряко подчинение на Председателя на Настоятелството. Сред големите проекти на АН са: поддържането на материалната среда в университета по начин, отговарящ на модерните европейски стандарти; създадената система за стратегическо планиране и подготовката на Годишен доклад на НБУ – осигуряващ прозрачност на университетските дейности; системата за анализ на ефективността на университетските структури; финансовата система и централният фонд за стратегическо развитие, фонд “Райна Кабаиванска” – предназначен за национални и международни стипендии за обучение по оперно пеене, фонд “Димитър Паница” – за връчване на Награда за гражданска доблест, фонд “Издателска дейност”; издателската поредица Artes Liberales – книги по общо образование, биографичната книга-албум “Райна Кабаиванска”, поредицата “В градината с розите. Лекции и слова”; уебсайтът на проф. Богдан Богданов – www. bogdanbogdanov.net; съхраняването и популяризирането на значими дарения и архивни материали, сред които и тези на проф. Васил Стоилов, проф. Петър Мутафчиев, проф. Иван Саръилиев; изграждането на Интегрираната информационна система, която бързо и полезно осигурява достъп до информация за кандидат-студенти, студенти, alumni, преподаватели, администрация.

Изпълнителен директор на НБУ: Георги Текев

Структури в Администрация на Настоятелството:
Отдели: Информационни технологии, Персонал, Планиране и развитие, бюро “Проекти”, Правен, Стопански, Финансово-счетоводен.
Центрове: Издателски център, Център за документни и архивни фондове, Медицински център.
Университетски театър
Галерия УниАрт


Кабинет на Председателя на Настоятелството
За контакт: e-mail: vshikova@nbu.bg