отпечатай

гл. ас. д-р Йордан Ефтимов

Йордан Ефтимов. Тук лежи заекът.
Ciela, София, 2010..
Йордан Ефтимов. Двойното дъно на класиката.  ИК “Хермес”, Пловдив, 2010, 183 с.


Сборникът с десет студии на Йордан Ефтимов представлява не само нов прочит на творби на училищни класици, но е и новаторски по отношение на интердисциплинността с текстове, съвместяващи историята на литературата с историята на медицината, историята на понятията, стилистиката и идеологическата критика. Анализите на „Гергьовден” на Ботев, „Левски” на Вазов, „Пловдив” на Дебелянов”, „Индже” на Йовков и „Поет” на Далчев по своята скрупульозност са безалтернативни днес.
Андреана Ефтимова, Йордан Ефтимов. Тестове по български език и литература за конкурсен изпит след завършен 7 клас. Издателство „Фабер”, Велико Търново, 2009, 118 с.


Сборникът предлага десет теста по български език и литература за конкурсен изпит след завършен 7. клас. Всеки тест съдържа по 35 задачи по български език и 15 задачи по литература. В тях се следва моделът, зададен от Министерството на образованието и науката. Систематично се проверява владеенето на материал, изучаван последователно в няколко класа (5., 6., 7. клас).Андреана Ефтимова, Йордан Ефтимов. Тестове по български език и литература за държавен зрелостен изпит. Издателство „Фабер”, Велико Търново, 2009, 147 с.


Сборникът предлага десет теста по български език и литература за държавния зрелостен изпит. Всеки тест съдържа по 25 задачи по български език и 16 задачи по литература. В тях се следва моделът, зададен от Министерството на образованието и науката.
Йордан Ефтимов. Опроверганата добродетел. Опити върху Цветан Марангозов. Издателско ателие “Аб”, София 2008.


Книгата е първата монография върху творчеството на един от най-значимите български писатели емигранти. Тя обединява седем студии, поставящи темите за фигурата на дисидента, стиловото наследство на българския модернизъм, отношението между високото художествено майсторство и моралните дилеми. 
В центъра на вниманието в отделни глави са ранният роман на Цветан Марангозов “Безразличният”, една от първите книги “затворници” от епохата на социализма, радиопиесите от 60-те години на ХХ век, с които Марангозов се превръща в значимо име в Германия, интервютата, които той дава обилно след завръщането си в България през 1991 г., и последните му стихосбирки от 90-те години.
Йордан Ефтимов. Антична литература. Литературни анализи 9. клас. Ред. Анжела Кьосева и Елка Миленкова, ИК „Кръгозор”, поредица „Пишете за отличен”, София, 2001, 120 с. (Второ издание, 2004 г. Трето издание, 2006 г.).


Помагалото съдържа подробни анотации на изучаваните творби („Илиада” на Омир, стихотворения на Алкей и Сафо, „Прикованият Прометей” на Есхил, „Антигона” и „Едип цар” на Софокъл, „Електра” на Еврипид), план-конспекти върху разглежданите произведения, примерни разработки и есета, както и препоръчителна литература и въпросници.
Йордан Ефтимов. Модернизъм. Литературни анализи 10. клас. Ред. Елка Миленкова, ИК „Кръгозор”, поредица „Пишете за отличен”, София, 2003, 230 с. (Второ преработено издание, 2004, 214 с. Трето издание, 2007, 214 с.)


Книгата представлява опит чрез представянето на петима автори - Бодлер, Верлен, Рембо, Ибсен и Блок - да очертае необозримата литературна панорама на едно трудно побиращо се в рамки явление. Сборникът съдържа стегнати творчески биографии с интригуващи факти от живота на изучаваните автори, но също и планове-конспекти и анализи. Анализите представляват хибрид на високотеоретичната проблематика на модернизма с начина на мислене на едно съвременно поколение тинейджъри. Нещо като кратка енциклопедия на модернизма, в която има речник към всеки автор ("17 най-важни понятия за Рембо”, например), свод от отзиви на съвременници и дори анотации на основните творби на всеки разглеждан автор. Включени са и преводи на емблематични творби (понякога по три различни превода на едно и също стихотворение), така че помагалото може да играе и ролята на христоматия.