отпечатай

Новини и събития

ИЗБЕРИ ПРАВОТО ЗА СВОЕ ПРОФЕСИОНАЛНО БЪДЕЩЕ
Среща на департамент „Право” с кандидат-студенти

29 януари 2015 г., Библиотеката на НБУСЕМИНАР
ОБЛИГАЦИОННОТО  ПРАВО  В СРАВНИТЕЛНОПРАВНА  ПЕРСПЕКТИВА

Спонсор:
Издателство „СИБИ“

Водещ:
проф. д-р Поля Голева
Модератори:  
гл. ас. д-р Силвия Цонева
                         д-р Деяна Марчева

22.05.2014 г.,  Корпус 1, зала 407ПРЕДСТАВЯНЕ НА ГОДИШНИК
на Департамент „Право“ за 2013 г.

Водещ:
проф. д-р Благой Видин, ръководител департамент „Право“
Модератор:
доц. д-р Катерина Йочева, програмен директор програма "Право"

23.05.2014 г., 11.30 ч.,  210 аудитория  „Професор Константин Кацаров“ПУБЛИЧЕН СИМУЛАТИВЕН ПРОЦЕС
Изплатени парични обезщетения от държавното обществено осигуряване


Модератори:  доц. д-р Ивайло Стайков 
                       ас. Ивайло Епитропов
Участници: студенти от Магистърска програма „Право”

14.05.2014 г., 15.00 часа, 210 аудитория “Проф. Константин Кацаров”СЕМИНАР
Обсъждане на казусите от Националното състезание по решаване на казуси по гражданско и търговско право, Бургас, 2014 г.


Водещ: гл. ас. д-р Емилия Димитрова
Участници: студенти от Магистърска програма „Право”

12.05.2014 г., 14.40 часа, корпус 2, зала 115
СЪСТЕЗАНИЕ
за решаване на казуси по Римско частно право


Водещ: проф. д-р Малина Новкиришка

9 май 2014 г. , 16.30 ч., Аула
ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ
Изучаването на римското частно  и публично право


Лектор: проф. Ванеса Понте, Факултет по право, икономически науки и предприятия на Университата в Кордоба- Испания
Модератор: проф. Малина Новкиришка

25 април 2014 г., 16.40 ч., АулаПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ
Защита на природните ресурси  и общественото здраве в ДРЕВНИЯ РИМ


Лектор:  проф.Салвадор Руис Пино, Факултет по право, икономически науки и предприятия на Университета в Кордоба- Испания
Модератор: проф. Малина Новкиришка

25 април 2014 г., 17.40 ч., АулаКОНФЕРЕНЦИЯ
„135 ГОДИНИ ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ“


Водещи:
Проф. Екатерина Михайлова, Доц. д-р Веселин Методиев

16.04.2014 г., 14.30 ч., Аула


ПУБЛИЧНА ДИСКУСИЯ
„Почит към „бащите“ на международното право
по повод на 431-та годишнина от рождението на Хуго Гроций“


Лектори: проф. д-р Благой Видин,  доц. д-р Катерина Йочева

10.04.2014 г., 14.30 ч., Зала 405,  корпус 1ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ

Състави на престъпленията  против интелектуалната собственост – въпроси на  практическото им прилагане

Лектор:  Гергана Лазарова – прокурор в Софийска районна прокуратура
Модератор:  Проф. д-р Румен Владимиров

24.03.2014 г., 13.00 часа, Корпус 2, Зала 110ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ
Въпроси на сравнителното наказателно право

Лектор:  Проф. д-р Антон Гиргинов
Модератор: Проф. д-р Румен Владимиров
Участници: Преподаватели и студенти от програма „Право“

18.01.2014 г., 10.00 часа, Корпус 1,  зала 511ДИСКУСИЯ
СЛУЖБА ЗА БОРБА С НАРКОТИЦИТЕ

Лектор: Джъстин Дилард, Специален Агент,  Департамент по правосъдие на САЩ
Модератори:  д-р Ина Лозанова – преподавател по английски език за юристи
                        Даниела Дачева – III курс, програма „Право“
Участват: Студенти от втори и трети курс програма „Право“
    
13.12.2013г.,  12.00 ч., зала 214, к.1УЧЕБЕН СЪДЕБЕН ПРОЦЕС ПО ТРУДОВОПРАВЕН СПОР

Водещи: Доц. д-р Ивайло Стайков
                Ас. Ивайло Епитропов

18.12.2013 г., 15.00 ч., зала 210 „Проф. Константин Кацаров“, корпус 1МЕЖДУНАРОДНО СЪСТЕЗАНИЕ
по Международна търговска право
International Commervial  Arbitration Moot

С финансовата подкрепа на Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ  и  Издателство СИБИ

Ръководител на проекта:  доц. д-р Венцислава Желязкова Григорова
Участници:   студенти от V курс на  програма „Право“:
                     Ина Страхилова Коцева,  F 49070
                     Теодора Ясенова Тодорова, F 50023
                     Мария Петрова Михова,  F 49604
                     Станислав Любомиров Лефтеров, F 49369

Време:  10 април - 18 април 2014
Място:  Виена - АвстрияПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ
65 години от приемането на Всеобщата декларация за правата на човека

Лектори: Проф. д-р Благой Видин
                Доц. д-р Ивайло Стайков
                Доц. д-р Катерина Йочева
Участници: студенти от програма Право

11.12.2013 г.,13.00 часа, зала 411, корпус 1УЧЕБЕН СЪДЕБЕН ПРОЦЕС ПО ИСК ЗА РАЗВОД
 
Водещи: Проф. д-р Методи Марков, д.ю.н.
                Гл. ас. д-р Цветалина Петкова

03.12.2013 г., 15.15 ч., Корпус 1 – зала 210 „Проф. Константин Кацаров“СЪСТЕЗАНИЕ ПО МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО PHILIP C. JESSUP INTERNATIONAL LAW MOOT COURT COMPETITION

Ръководител: доц. д-р Катерина Йочева
Участници: Студенти от програма „Право”
                1.    Трайчо Георгиев Пулийски
                2.    Савина Димитрова Алексиева
                3.    Александра Ивова Стефанова
                4.    Снежина Даринова Кънчева
                5.    Антон Валериев Пулийски

Място: София, България и Вашингтон, САЩ
Време: август 2013 – юни 2014 годинаПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ
Състави на престъпленията  против интелектуалната собственост – въпроси на  практическото им прилагане

Лектор:  Гергана Лазарова – прокурор в Софийска районна прокуратура
Модератор:  Проф. д-р Румен Владимиров

24.03.2014 г., 13.00 часа, Корпус 2, Зала 110КОНФЕРЕНЦИЯ
„135 ГОДИНИ ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ“

Водещи: Проф. Екатерина Михайлова
                Доц. д-р Веселин Методиев
Участници: Студенти от програма „Право“ и програма „История“

16.04.2014 г., 14.40 ч., Корпус 1 – АулаПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ
Въпроси на сравнителното наказателно право

Лектор:  Проф. д-р Антон Гиргинов
Модератор: Проф. д-р Румен Владимиров
Участници: Преподаватели и студенти от програма „Право“

18.01.2014 г., 10.00 часа, Корпус 1,  зала 511ДИСКУСИЯ
СЛУЖБА ЗА БОРБА С НАРКОТИЦИТЕ

Лектор: Джъстин Дилард, Специален Агент,  Департамент по правосъдие на САЩ
Модератори: д-р Ина Лозанова – преподавател по английски език за юристи
                        Даниела Дачева – III курс, програма „Право“
Участват: Студенти от втори и трети курс програма „Право“
   
13.12.2013г.,  12.00 ч., зала 214, к.1ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ
65 години от приемането на Всеобщата декларация за правата на човека

Лектори: Проф. д-р Благой Видин
                Доц. д-р Ивайло Стайков
                Доц. д-р Катерина Йочева
Участници: студенти от програма Право

11.12.2013 г.,13.00 часа, зала 411, корпус 1УЧЕБЕН СЪДЕБЕН ПРОЦЕС ПО ИСК ЗА РАЗВОД
 
Водещи: Проф. д-р Методи Марков, д.ю.н.
                Гл. ас. д-р Цветалина Петкова

03.12.2013 г., 15.15 ч., Корпус 1 – зала 210 „Проф. Константин Кацаров“СЪСТЕЗАНИЕ ПО МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО PHILIP C. JESSUP INTERNATIONAL LAW MOOT COURT COMPETITION

Ръководител: доц. д-р Катерина Йочева
Участници: Студенти от програма „Право”
1.    Трайчо Георгиев Пулийски
2.    Савина Димитрова Алексиева
3.    Александра Ивова Стефанова
4.    Снежина Даринова Кънчева
5.    Антон Валериев Пулийски

Място: София, България и Вашингтон, САЩ
Време: август 2013 – юни 2014 година
ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ
94 години след Договора за мир в Ньой.   
Спомени, размисли и поуки.

Водещ: доц. д-р Катерина Йочева
Лектор: доц. д-р Ивайло Стайков
Участници: преподаватели и студенти от програма „Право“

27.11.2013 г.,10.30 часа, АулаПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ
„Четвърта власт” и отношенията медии – държавна власт в съвременна България

Лектор: Севда Шишманова – Програмен директор на БНТ1

26.11.2013 г.,13.00 часа, 210 аудитория „Проф. Константин Кацаров“ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ
Правен режим на водите и Pимското съвременно право

Лектор: проф. д-р Габриел Герес Крамен, Университет Кардинал Херера-Валенсия, Испания

31.10.2013 г., 15.30 часа, Аула