отпечатай

Превод на книгата „Граматика на семантиката”

"Граматика на семантиката" е резултат от дългогодишната теоретическа и преподавателска работа на автора в областта на семантиката, семиотиката, реториката и общото езикознание. Книгата представя собствена обща теория и специална семантична теория. Открит е единен граматмко-семантичен принцип, действащ на всички езикови нива: падеж, мотивираност на езиковия знак, ролята на синекдохата в семантичната мотивация. Представен е модел между различните конституентни нива от архитектониката на езиковия знак и различните науки и изкуства.
Иван Касабов (1952) е доктор на филологическите науки, доцент в Нов бьлгарски университет. Завършил е българска филология с втора специалност философия. Защитил е кандидатска дисертация на тема Проблеми на лексикографската работа и теория за Семантичен речник-минимум. Работил е над трийсет години като лексикограф в Института за български език при БАН. Води общообразователни и магистърски курсове по езикознание, реторика и семантика. Автор е на студии и научни статии, голяма част от които са публикувани в международни научни издания. Автор е на Семантичен речник-минимум (1990); съавтор, редактор и отговорен редактор е на Универсален енциклопедичен речник (т. 1, 1999, т. 2, 2003), на академичния Речник на бьлгарския език и др.