отпечатай

Календар


на редовните заседания на

Комисията по управление на проекти за стратегическо развитие

за пролетен семестър на академичната 2014/2015 година
Месец

Дата

Април

9

22

Май

7

21

Юни

4

18

Юли

2

16

30