отпечатай

Изследвания и творчество

Изследователската работа в университета се провежда в департаментите. Те са ангажирани с организирането и участието в международни и национални проекти; семинари и конференции; научни публикации и прояви в областта на изкуствата. Към департаментите действат целогодишни семинари - "Слово и изображение" на департамент "Средиземноморски и Източни изследвания", “Литературата в края на краищата” на департамент "Нова българистика", “Антропологични четения” на департамент "Антропология" и др. Семинарите могат да бъдат и междудепартаментни, какъвто е семинарът “Науката - разбирана и правена”. Департаментите работят и по разработването на учебни курсове и програми, технологии за преподаване и поддържане на качеството. От отдел “Научноизследователска дейност”, корпус 1, офис 227, тел. 8110 1227, в. 1227 може да получите информация за възможностите да се включите в научноизследователски проекти и събития, за условията за участие, както и за възможни стипендии, специализации, обучителни курсове. Тук ще получите и квалифицирана помощ при подготовката на проекти. Информация за изследователската дейност се публикува и в www.nbu.bg.

Кандидатстване за финансиране на изследователски проект. Международна изследователска дейност.

Ресурси и услуги на университетската библиотека.

Издаване на учебник или научно изследване. Публикуване в www.nbu.bg