отпечатай

ЗАПИСВАНЕ


За сроковете за записване студентите  могат да се информират от Календара на НБУ – в страницата на университета и на място в НБУ – София, централно фоайе на корпус  1, етаж 1. При записване за семестъра е важно да се провери срокът за записване в Календара на НБУ, както и срокът за заплащане без процентно увеличение. За информация, свързана с избора на курсове, студентите може да се консултират с програмния директор.

Срок за записване за пролетен семестър на академична година 2014/2015 – от
12 януари до 08 февруари 2015 г.

Заплащането по банков път може да се направи във всеки клон на Банка ДСК
BGN - IBAN:  BG12STSA93000021472085, BIC: STSABGSF.

В неработни дни заплащането на такси се осъществява само по банков път.

Записване на студенти:


1.    Електронно записване (E-student);

2.    В НБУ - София, ул. "Монтевидео" 21, корпус 1, Централно фоайе;

3.    В локалните центрове на НБУ в гр. Видин, Варна и Пловдив.
Координати на Студентски център:

Корпус 1, Централно фоайе; тел.: 8110180; 8110 213; 8110 212; 8110 253; 8110 206

e-mail:  top.info@nbu.bg