отпечатай

Студентски труд и стаж


В Нов български университет е разработена система за студентски труд и стаж. Два пъти в годината – в началото на всеки семестър, университетските структури заявяват необходимостта си от студенти, които да работят почасово. Подробна информация за работните места и за условията за кандидатстване по системата за студентски труд и стаж се публикува в уебсайта и на информационните табла в университета и се предоставя за запознаване на студентите в Студентския център, Централно фоайе, корпус 1.

Необходимите документи за кандидатстване са:


Подборът на студентите се извършва по документи и интервю. Заплащане - със стипендия или чрез почасово заплащане.

Условията за кандидатстване са:    
     
  • успех при кандидатстване или от последния семестър в НБУ - над много добър (4,50),
  • записан нов семестър
  • студентът да не получава стипендия  от НБУ
        
Информация за свободните работни места

Краен срок за подаване на документи: 24.03.2015 г.