отпечатай

Допълнителна натовареност на редовните преподаватели


Допълнителната извънаудиторна заетост на преподавателите на първи основен трудов  договор се отчита на тримесечни периоди, обхващащи месеците октомври - декември, януари - март и април - юни. Информация за Системата за допълнителното заплащане на извънаудиторната заетост може да намерите в Наредба за заетостта на редовните преподаватели, както и да получите консултация от администрацията на факултетите.