отпечатай

Стипендии на НБУ

Нов български университет предлага всяка година различни видове стипендии, които обхващат все по-голям брой от студентите.

Академичните стипендии са пълни и частични (100% и 50 % от таксата за обучение). Социалните стипендии са пълни и частични (100% и 50 % от таксата за обучение) – за студенти от определени приоритетни групи (хора в неравностойно положение, сираци и др.).

Средствата за стипендии се отпускат от Настоятелството на Нов български университет – фонд “Стипендии”.

В началото на всяка учебна година някои от департаментите допълнително осигуряват на студентите стипендии чрез договори с външни организации.СТИПЕНДИИ - КЛАСИРАНЕ:
Списък на класираните студенти за академични и социални стипендии  от магистърски програми, есенен прием на учебната 2014/2015 г.

1.    Възражения относно класирането ще се приемат в срок от 14.05.2015г. до 22.05.2015г.
2.    Стипендиите ще се изплащат в периода от 01.06.2015г. до 11.09.2015г. на касите на НБУ -  201 и 209.
3.    Стипендиите за есенен семестър на учебната 2015/2016г. могат да се усвояват след записване на студентите за семестъра / регистрирали и заплатили таксата за обучение /.
4.    Стипендии, които не са усвоени до 11.09.2015г. няма да се изплащат.Академични стипендии на НБУ  за 2014/2015 г.


- Академични стипендии випуск 2013 - 2014/2015 г.
- Академични стипендии випуск 2012 - 2014/2015 г.
- Академични стипендии випуск 2011 - 2014/2015 г.
- Академични стипендии - випуск 2009/2010-2014/2015 г.
- Академични стипендии - випуск 2013 - пролет магистри - 2014/2015 г.
- Академични стипендии Випуск 2014-есен магистри - - 2014/2015 г.           Социални стипендии на НБУ  за 2014/2015 г.

- Социални стипендии випуск 2013 - 2014/2015 г.
- Социални стипендии випуск 2011-2014/2015 г.
- Социални стипендии випуск 2012 - 2014/2015 г.
- Социални стипендии випуск - 2013 пролетен прием-2014/2015 г.
- Социални стипендии випуск 2009/2010 - 2014/2015 г.
- Социални стипендии випуск 2014, есенен прием - 2014/2015 г.СТИПЕНДИИ - ВИДОВЕ И ОБЩИ УСЛОВИЯ:

1. Академични стипендии:


2. Социални стипендии


3. Стипендии от дарителски  фондове

Процедура за присъждане на стипендии

За контакти:

Здравка Драганова - секретар отдел "Студенти", корпус 1, Централно фоайе, Студентски център, тел. 8110 206, е-mail: zdraganova@nbu.bg