отпечатай

Мобилност

Програма Еразъм е най-голямата европейска инициатива, която дава възможност  на български студенти да преминат през период на обучение (между 3 и 12 месеца) в чуждестранен университет. НБУ работи по програмата от 1999 г. Студентската мобилност се осъществява на базата на двустранни договори между собствения университет и университети от страни-членки на Европейския съюз. В двустранните договори се посочват всички параметри на студентската мобилност – ниво на обучение, продължителност в месеци, области на знанието, специалности. Приемащият университет се задължава след завършване на периода на обучение, за който се използва стипендията, да предостави информация за модулите на обучение и резултатите от него. И приемащият, и изпращащият университет се задължават да признават модулите на обучение на студента преди и по време на мобилността.

Студентска мобилност
Преподавателска мобилност
Необходими документи - за студенти и за преподаватели
Програма Еразъм в Нов български университет

  

За повече информация:
Бюро "Проекти": Илияна Илиева, корпус 2 - офис 707; тел. +35928110 647; факс +35928110 687; e-mail: iilieva@nbu.bg; erasmus.nbu@gmail.com

Еразъм офис: Корпус 2 - стая 712, тел. 8110 672.