отпечатай

Партньори


Международната дейност на НБУ бележи устойчив ръст през последните години, който се изразява в развитие на международните контакти и включване на университета в разнообразни международни инициативи. НБУ се стреми да увеличава не само обхвата, но и качеството на международното си сътрудничество с университети и организации, за да предоставя повече и по-добри възможности на преподавателите и студентите си. Това стабилизира международната репутация на НБУ и го прави все по-желан партньор за съвместна работа на международно ниво.

Партньори по сключени споразумения и договори