отпечатай

Такси за обучение

Семестриални такси за обучение за академичната 2013/2014 година
 
ПРОГРАМА
Такса за студенти и курсисти
Магистърски програми
1200 лв.
Курсисти 1100 лв.
Магистърска програма “Право”
1600 лв.
Магистърска програма “Архитектура” 1650 лв.
Магистърска програма “Управление и развитие на човешките ресурси” (на български език)
1550 лв.
Магистърска програма “Управление и развитие на човешките ресурси” (на английски език) 1800 лв.
Магистърска програма “Мениджмънт за организационно съвършенство” (на български език)
1550 лв.
Магистърска програма “Мениджмънт за организационно съвършенство” (на английски език) 2350 лв.
Магистърски програми: “Композиция и дирижиране”
“Тонрежисура и компютърна музика”
“Музикално изпълнителско майсторство”
“Музикален театър и танц”, специализация: “Оперна режисура”
1690 лв.*

* Посочената такса е за специализации, които включват в схемата си практически курсове.

Таксите се заплащат в:
 • в касата на НБУ - офис 201, етаж 2, корпус 1, НБУ-София 
 • чрез ПОС терминал - в отдел “Студенти”,  офис 212А, етаж 2, корпус 1
 • по банков път  -
  Банка: Българска пощенска банка;
  IBAN: BG02BPBI79401052399902;
  BIC: BPBIBGSF
 • по банков път - за програми "Мениджмънт за организационно съвършенство" и "Управление и развитие на човешките ресурси" (на Училище по мениджмънт):
  Банка: Райфайзенбанк
  BIC: RZBBBGSF
  IBAN: BG12 RZBB 9155 1060 0529 10
 • в локалните центрове на НБУ

Намаления

Студентите имат право да ползват намаления от таксата за обучение, както следва:
 • за съпрузи, братя, сестри, родители и деца – при формиране на учебната такса на втория записан член на семейството се ползва 25% намаление.
 • за студенти с физически увреждания (50% и над 50% трайно намалена работоспособност) – 50% намаление.