отпечатай

Прием и записване


Прием

Нов български университет организира два пъти в годината прием в програми с образователно-квалификационна степен “магистър” - есенен и пролетен. 

Есенният прием стартира от 3 юни 2013 г. и ще продължи до 29 септември  2013 г.

За приема в магистърските програми може да се консултирате с програмен директор. Приемът за всички магистърски програми - без програми "Право" и "Архитектура", включва:
 • интервю с комисия
 • мотивационно есе на тема "Защо искам да се обучавам в МП...?"
 • допълнителни изисквания, които са посочени от конкретната програма
 
Кандидатстудентски  такси

 • Кандидатстудентска такса за подаване на документи – 10 лв.
 • Такса за явяване на интервю  за магистърски програми – 15 лв.
 • Такса за явяване на интервю за програми "Мениджмънт за организационно съвършенство" и "Управление и развитие на човешките ресурси" - 80 лв.
Кандидат-студенти с физически увреждания не заплащат такси за кандидатстване.

Таксите се заплащат в:
 • в касата на НБУ - офис 201, етаж 2, корпус 1, НБУ-София 
 • чрез ПОС терминал - в отдел “Студенти”,  офис  212А и 213, етаж 2, корпус 1
 • по банков път  -
  Банка: Българска пощенска банка;
  IBAN: BG02BPBI79401052399902;
  BIC: BPBIBGSF
 • по банков път - за програми "Мениджмънт за организационно съвършенство" и "Управление и развитие на човешките ресурси" (на Училище по мениджмънт):
  Банка: Райфайзенбанк
  BIC: RZBBBGSF
  IBAN: BG12 RZBB 9155 1060 0529 10
 • в локалните центрове на НБУ

Записване
Необходимите документи за записване са:  
 • Карта за записване в магистърска програма.
 • Два броя цветни снимки (паспортен формат).
Записването става в отдел “Студенти”, стая 212А, етаж 2, корпус 1, НБУ-София. Студентите, които са приети в програми с дистанционна форма на обучение, могат да се запишат и в съответните локални центрове.