отпечатай

Каталог на най-добрите студенти


Каталогът на най-добрите студенти съдържа подробна информация за най-изявените студенти на Нов български университет. Акцентира се върху придобитите знания в процеса на обучение - изучавани основни дисциплини и разработени проекти, както и върху езиковите и компютърните умения. Студентите, включени в Каталога, са представени с личните си постижения и награди, посочени са творческите им интереси и желаната сфера на професионална реализация.