отпечатай

Най-често задавани въпроси

Услуги на библиотеката

Не намирам търсеното заглавие в електронния каталог. Какво мога да направя?
Книгата, която търся не е на рафта. Какво да направя сега?
Важно е за мен да работя от дома. Има ли възможност да използвам електронни книги и списания?
Как мога да вляза в профила си?
Как да проверя какво съм взел?
Мога ли да удължа срока за ползване онлайн?
Книгата е заета от друг читател. Какво да направя, за да я ползвам?
Мога ли да ползвам електронните ресурси на библиотеката с моя преносим компютър?
Възможно ли е да ползвам електронните ресурси с моя мобилен телефон (iPhone)?
Имам нужда от специализирана помощ. Работя добре с каталога на библиотеката, но ми е необходим съвет. Към кого да се обърна?
Притежава ли библиотеката софтуер за хора с нарушено зрение?
Как мога да си намеря работа в библиотеката?
Какво да направя, ако съм загубил библиотечен документ?
Загубих читателската си карта! Какво да правя? 
Как да ползвам библиотеката, ако не съм студент в Нов български университет?


Копиране, разпечатване и други технически услуги

Къде се намира компютърният център?
Мога ли да копирам в компютърните центрове?
Мога ли да се запиша електронно за следващия семестър?
Откъде да си взема магнитна карта за копиране?
Можете ли да ми копирате документа?
Къде мога да разпечатвам черно - бяло?
Къде мога да разпечатвам цветно?
Трябва ли да заплатя, когато използвам интернет?
Къде мога да запиша диск?
Колко време трябва да чакам, за подвързване на дипломна работа?УСЛУГИ НА БИБЛИОТЕКАТА
 

Не намирам търсеното заглавие в електронния каталог. Какво мога да направя?
Най-вероятно не притежаваме заглавието, което търсите. Свържете се с библиотекар (тел. 81 10 296, library@nbu.bg, Skype: NBU_BibliotekaSkype Me™!), който да потвърди това. Ако сте преподавател или студент можете да предложите книгата за закупуване. Друга възможност е услугата «Междубиблиотечно заемане», чрез която ние ще доставим за вас книги, статии или доклади от конференции от други библиотеки.
Нагоре

Книгата, която търся не е на рафта. Какво да направя сега?
Ако не можете да намерите книга, която в електронния каталог има статус «Свободен», не се колебайте, да се обърнете към библиотекарите на бюро «Справочно-библиографска информация». Те ще направят всичко възможно, за да ви помогнат. 
Нагоре

Важно е за мен да работя от дома. Има ли възможност да използвам електронни книги и списания?
Освен книжни източници на информация библиотеката осигурява на своите потребители и електронни ресурси. Голяма част от базите данни могат да се ползват от дома, като от сайта на библиотеката изберете меню «Електронни ресурси», а след това заредите връзката «Достъп извън локалната мрежа» и въведете потребителско име и парола.
Нагоре

Как мога да вляза в профила си?
Всеки, притежаващ читателска карта, разполага със собствено "място" в електронния каталог, наречено «Моят запис». Номерът на вашата читателска карта е потребителско име, а паролата - вашият имейл адрес. Системата дава възможност да промените предварително зададената парола.
Нагоре

Как да проверя какво съм взел?
Изберете меню «Моят запис» и въведете потребителско име и парола. След това заредете «Заети документи». Там се поддържа информация за заетите от вас книги, дата на заемане и връщане.
Нагоре

Мога ли да удължа срока за ползване онлайн?
Изберет меню «Моят запис» и въведете потребителско име и парола. След това заредете «Заети документи». Изберете едно или няколко заглавия и натиснете бутон «Презаписване». Получавате съобщение както на екрана, така и по електронна поща, че документът е презаписан. Системата може да откаже презаписване, ако има заявка от друг читател.
Нагоре

Книгата е заета от друг читател. Какво да направя, за да я ползвам?
Направете заявка за нея чрез функцията «Запази» в електронния каталог. Когато книгата бъде върната в библиотеката ще получите съобщение, че може да я вземете. Тя се пази за вас само пет дни. 
Нагоре

Мога ли да ползвам електронните ресурси на библиотеката с моя преносим компютър?
Да. Територията на цялата библиотека е обхваната с безжична интернет връзка.
Нагоре

Възможно ли е да ползвам електронните ресурси с моя мобилен телефон (iPhone)?
Да, както и с други смартфони и преносими компютри.
Нагоре

Имам нужда от специализирана помощ. Работя добре с каталога на библиотеката, но ми е необходим съвет. Към кого да се обърна?
Винаги можете да се обърнете към библиотекарите на бюро «Справочно-библиографска информация».
Нагоре

Притежава ли библиотеката софтуер за хора с нарушено зрение?
Библиотеката разполага с компютъризирано читателско място за хора с нарушено зрение. То е оборудвано със софтуерните продукти JAWS for Windows и синтезатор на българска реч SpeechLab, както и със специализирана периферия - брайлов принтер и брайлов дисплей.
Нагоре

Как мога да си намеря работа в библиотеката?
В Нов български университет е разработена система за студентски труд и стаж. Два пъти в годината - в началото на всеки семестър, има кампания за набиране на студенти за работа в университетските структури. За повече информация натиснете тук.
Нагоре

Какво да направя, ако съм загубил библиотечен документ?
Читателят е задължен да замени библиотечния документ с идентичен в библиографско отношение екземпляр или да заплати стойността му в десеторен размер. Свържете се с библиотекарите на бюро «Заемна служба». 
Нагоре

Загубих читателската си карта! Какво да правя?
При загубена читателска карта незабавно информирайте библиотекарите на бюро «Заемна служба». Ако сте загубили картата на територията на библиотеката, ние ще направим всичко възможно да я открием, след което ще се свържем с вас.
Нагоре

Как да ползвам библиотеката, ако не съм студент в Нов български университет?
Ползването на библиотечните ресурси и услуги е възможно само с читателска карта. Може да си направите такава за 1 ден, 1 месец или 1 година. Издаването й се извършва на бюро «Заемна служба» и Технологичен център - Minolta срещу документ за самоличност, съгласно «Ценоразпис за услугите в библиотеката на НБУ». В библиотеката на НБУ се провеждат Дни на отворени врати, в които читателската карта е безплатна.
Нагоре


КОПИРАНЕ, РЕЗПЕЧАТВАНЕ И ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

Къде се намира компютърният център?
Библиотеката разполага с два компютърни центъра – библиотечен комплекс, 1 ет. и ІІ корпус, ет. 1, ст. 103.
Нагоре

Мога ли да копирам в компютърните центрове?
Да. Предлага се черно-бяло и цветно копиране до формат А3, а в Компютърен център ІІ - само черно-бяло копиране до формат А3.
Нагоре

Мога ли да се запиша електронно за следващия семестър?
Да. Библиотеката разполага с два компютърни центъра – библиотечен комплекс, 1 ет. и ІІ корпус, ет. 1, ст. 103, а използването на интернет е безплатно за студентите. Можете да се обърнете за помощ към техническия сътрудник.
Нагоре

Откъде да си взема карта за копиране?
Всеки студент, редовна форма на обучение, получава 15 лева в своята читателска карта за всеки записан и заплатен семетър. Кредитът от читателската карта може да се използва в компютърните центрове на библиотеката, Технологичен център - Minolta, Читалня "Проф. Иванка Апостолова, д.н." и бюро "Справочно-библиографска информация".
За повече информация: Технологичен център "Minolta", тел.: 8110 193, в. 1193,  факс: 8110 195, e-mail: library@nbu.bg
Нагоре

Можете ли да ми копирате документа?
Копирните машини в библиотеката са за самостоятелно ползване. Ако имате нужда от помощ, може да копирате срещу заплащане в технологичен център “Minolta”  (библиотека, партерен етаж), компютърен център І и ІІ.
Нагоре

Къде мога да разпечатвам черно - бяло?
В Компютърен център І и ІІ, Технологичен център "Minolta" (с кредита от читателската карта или срещу заплащане) и Копирен център "Xerox" (срещу заплащане).
Нагоре

Къде мога да разпечатвам цветно?
В компютърните центрове на библиотеката и Технологичен център "Minolta".
Нагоре

Трябва ли да заплатя, когато използвам интернет?
Използването на интернет е безплатно за редовни студенти, щатни преподаватели и служители на университета.
Нагоре

Къде мога да запиша диск?
В двата компютърни центъра. Услугата се извършва самостоятелно от читателя и е безплатна.
Нагоре

Колко време трябва да чакам, за подвързване на дипломна работа?
Ако подвързването е с пластмасова спирала, това отнема не повече от 5 минути. Ако желаете подвързване с меки или твърди лепени корици са необходими около 40 минути. 
Нагоре