отпечатай

Услуги

Връзката между университета и практиката се изразява и в поредица от услуги, които Нов български университет е разработил и могат да бъдат поръчани, както за лица от университетската общност, така и на външни потребители.  


 


 

Продължаващо обучение

Център за продължаващо обучение
 1. Обучение по програми и курсове за квалификация на персонала, разработени в зависимост от желанията и спецификата на фирмата или организацията. Формите на обучение могат да бъдат редовни, дистанционни, интензивни - семинари, школи, летни училища. Обучението може да се провежда в съответната фирма или в локалните центрове на НБУ в Пловдив, Варна или Видин.
 2. Обучение по програми за професионална квалификация и преквалификация на специалисти от различни области в съответствие с изискванията на фирмата или организацията.
 3. Обучение на безработни за придобиване на нови професионални умения и краткосрочни курсове за всички възрасти.
 4. Обучение от видни учени, творци и общественици за широка аудитория.
 5. Обучение на ученици за подпомагане на подготовката им за висше образование.
 1. Обучение по чужд език за български граждани (възрастни и деца) - английски, френски, немски, испански, италиански, гръцки, руски и други – индивидуално и групово обучение, обучение на работното място, дневни, вечерни, съботно-неделни, интензивни и полуинтензивни курсове.
 2. Обучение по български език за чуждестранни студенти и граждани.
 3. Квалификационни програми за учители по чужд език.
 4. Подготовка по равнищата за владеене на чужди езици от Препоръчителната рамка на Съвета на Европа (А1, А2, В1, В2, С1 и С2) за международно признатите изпити по:
 • испански език (DELE);
 • френски език (DELF, DALF);
 • английски език (РЕТ, FCE, CAE, CPE);
 • немски език (KID1, KID2 и G1, MD, DWD);
 • руски език (I, II, III, IV Сертификационные уровни)
 

Консултации

 1. Консултантска дейност в областта на икономиката - корпоративно управление; маркетинг; инвестиции; пенсионно осигуряване.
  Лаборатория по управленско и инвестиционно консултиране,
 1. Консултанстска дейност по миграционни и бежански проблеми.
  Център за европейски бежански, миграционни и етнически изследвания,
 1. Семинари по активни методи на обучение и критично мислене с учители и преподаватели, тренинги по преподавателски техники и педагогически експерименти.  
  Лаборатория по активно учене и критично мислене,
 


Изследователска работа

 1. Експерименти в областта на психолингвистиката, паметта и мисленето.
  Лаборатория по експериментална психология,
 1. Преработка на езикова информация (EYE-to-IT) и управление на моторните движения.
  Лаборатория по невронауки,
 1. Извършване на полеви изследвания на води, тежки метали и вземане на проби.
  Лаборатория по гемология,
   

  Тестване на ползваемостта

  1. Тестване на ползваемостта на интернет страници, софтуер и системи за електронно обучение.
  2. Тестване на възприемането, въздействието и запомнянето на реклами.
   Лаборатория по изследване на ползваемостта на продукти и услуги,
   

  Издателска дейност

  1. Изработване на рекламно-информационни издания.
  2. Редакция и коректура на готови текстове.
  3. Предпечатна подготовка, дизайн и печат.
  4. Реклама и представяне на нови книги.
   


  Книгоразпространителска дейност

  1. Извършва книгоразпространителска дейност
  2. Консултира в областта на книгоразпространението


   
  Библиотечно-информационни услуги
  1. Заемане на библиотечни ресурси за дома
  2. Запазване на книга
  3. Поръчка на библиотечна единица - оn-line
  4. Тематична библиографска справка
  5. Междубиблиотечно заемане - on-line
  6. Международно заемане -  on-line
  7. Сигнална информация -  on-line
  8. Електронна доставка на документи

  Изработка на електронни продукти

  1. Изработка на запазени знаци, шрифтове и колажи.
  2. Изработка на обложки.
  3. Компютърно разпознаване на печатен текст.
  4. Обработка на изображения.
  5. Създаване на сложни фигури и таблици.
  6. Изработка на видео материали – клипове, реклами и т.н.
  7. Цифрова обработка на звук и прехвърляне на звук от един носител на друг.
  8. Изработка на мултимедийни приложения.
  9. Изработка на HTML-страници.
  10. Изработка на анимирани и статични банери.
  11. Цялостен редизайн на остарели уебсайтове.
   


  Аудио- и видеозаписи

  1. Запис на CD
  2. Запис на DVD
  3. Дигитализация на звук

  Аудио-визуални и фотографски материали

  1. Обработка и монтаж на анимационни филми.
  2. Озвучаване на анимационни филми.
  3. Размножаване на филми на дигитален и VHS носител.
  4. Прехвърляне на видео материал от VHS на дигитален носител и обратно.
  Лаборатория по анимационно кино,
  Бакалавърски факултет

  1. Професионално фотозаснемане на събития.
  Фотолаборатория,  Копирни услуги

  1. Копиране
  2. Книговезки услуги
  3. Ламиниране


   

  Медицински и стоматологични услуги

  1. Медицински услуги
  • Общи медицински прегледи,
  • Спешна медицинска помощ,
  • Снемане на електрокардиограма,
  • Измерване на артериално налягане,
  • Поставяне на инжекции,
  • Поставяне на превръзки.
  1. Стоматологични услуги
  Ценоразпис на основните стоматологични услуги
  • Профилактични прегледи и консултации,
  • Отстраняване на зъбна плака, камък, пигментации
  • Лечение на зъбен кариес и пулпит,
  • Механична и химична обработка при лечение на коренови канали,
  • Поставяне на упойки,
  • Пълнене на канали,
  • Обтурация,
  • Витална екстирпация,
  • Протезиране.
   

  Моден дизайн и аксесоари

  1. Изработка на дизайнерски модели.
  2. Поръчка на поли, панталони, блузи и ризи.
  3. Конструиране на изделие.
  4. Обработка на скъпоценни камъни и производство на бижута.
  5. Експертна оценка на скъпоценни и ювелирни камъни.
  NBU Gallery,
  “НБУ ЛИТЕРА” ЕООД
  nbu_gallery@nbugallery.org
   


  Организиране на събития

  1. Организиране на конференции, семинари, публични лекции, школи, чествания, фестивали, изложби, концерти, ревюта и др.
  • предоставяне и логистично обслужване на конферентни зали, аудитории и компютърни центрове с достъп до Internet
  • осигуряване на кафе-паузи, обедно и вечерно хранене
  • осигуряване на нощувки в близост до НБУ
  • организиране на програма от студентите по изкуства

   
  1. Организиране на семейни, фирмени и лични празници в Ресторант “Артес”
   artes@abv.bg


  Кетъринг

  Университетските кафе клубове и ресторантът предлагат кетъринг обслужване по договаряне

   
  Ресторант “Артес”,
  Нов български университет
  artes@abv.bg