отпечатай

ИЗСЛЕДВАНИЯ

Научноизследователската дейност в Нов български университет се организира от преподавателските общности на департаментите. Сред основните приоритети на изследователската политика на НБУ са превръщането на университета в международен изследователски център и интегрирането му в множество международни университетски мрежи, развитието на проектната дейност, развитието на интердисциплинарните изследвания и интеграцията на изследванията и обучението.
Департаментите и центровете са отворени към външната среда. Тяхна отговорност е организирането на  семинари, конференции и различни публични изяви, реализирането на научноизследователски проекти, осъществяването на връзка на обучението с практиката. Всеки от департаментите в НБУ има свой регулярен научен семинар, в който се представят и дискутират  актуални теми от съответната научна област.
В НБУ е изградена система за оценка на дейността на департаментите и центровете, която се извършва по приета процедура и критерии за оценка. Целта на тази система за оценяване е да стимулира и активизира департаментите в развитието на техните научни и творчески изследвания. Всяка академична година се изготвя и приема класиране на департаментите според общия резултат от оценяваните критерии.

Проекти
Научни изследвания
Творчески изявиЗа контакти и информация:
Отдел “Научноизследователска дейност”
Ивелина ВУТОВА,
e-mail: ivutova@nbu.bg
тел.: 8110 227/1227