отпечатай

СЪБИТИЯ

Събития с международно участие
2008-2009 учебна година

•    Международна конференция по древна история и култура “МЕЛАММУ” – с над 30 участници от САЩ, Великобритания, Германия, Италия, Франция, Швеция, Норвегия, Финландия, Унгария, Румъния, България. Конференцията е най-мащабната проява в областта на изследванията на древната история организирана в България. Материалите от конференцията ще излязат в сборник на английски език. – департамент “Средиземноморски и Източни изследвания”

•    Международна конференция “Това не е Конституция – конституционализъм без Конституция”, съвместно с неправителствена организация (European Constitutional Law, Network, ECLN), Представителство на ЕК в България, Фондация “Конрад Аденауер – департамент “Право”

•    III  международна конференция “Европейския град – градоустройство и архитектура, сигурност и финанси”, съвместно със СУ, УНСС, ЦИД, СО, НАОСБ – Център по публична администрация

•    Международна конференция “Философия на образованието и образователна практика. Дискусия върху основните ценности на либералното образование”, съвместно с фондация “Фридрих Науман” и Фондация за хуманитарни и социални науки – департамент “Философия и социология”

•    II  международна конференция по аналогия, която утвърди Централно- и източноевропейски център по когнитивна наука като световен център в тази област.

•    Първа международна конференция по романско езикознание, със съдействието на Италианския културен институт, Montecchi Group S.A., Института “Сервантес” – София и под патронажа на посолството на република Италия в България – департамент “Чужди езици и литератури”

•    44-ти лингвистичен колоквиум „Глобализация – междукултурна комуникация – език”, съвместно със Съюза на германистите в България и с подкрепата на Културната служба на Австрийското посолство – департамент “Чужди езици и литератури”

•    Научно-практическа конференция “Корпоративните финанси в България – днес и утре” – департамент “Икономика и бизнес администрация”

•    Конференция ”Политики за превенция и противодействие на корупцията и скритата икономика” – Център по публична администрация

•    Национална научна конференция “Възможно ли е да се избегне екологичната криза?” – департамент “Науки за Земята и околната среда”

•    Национална научна конференция “Соцреалистически канон/алтернативен канон. Официално и неофициално в българската литература и култура между 1944 и 1989 г.” – департамент “Нова българистика”

•    Първа лятна школа по философия към Международен летен институт ФУЛБРАЙТ – департамент “Философия и социология”

•    Конференция с международно участие “Мислене отвъд границите. Югоизточна Европа и Западния свят” – департамент “История”

•    XVI международна лятна школа по когнитивна наука – Централно- и  Източноевропейски център по когнитивна наука

•    XV ранноесенна школа по семиотика “Социосемиотика” – Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания

•    XI лятна школа по връзки с обществеността на тема “Шареният ПР” – департамент “Масови комуникации”