отпечатай

Произведено в НБУ

Департаментите по изкуствата в Нов български университет са утвърдени центрове за развитие и популяризиране на изкуствата. Департаменти  „Музика”, „Театър”, „Кино, реклама и шоубизнес”, „Изящни изкуства” и „Дизайн" предлагат и изследват оригинални нови творчески идеи и методи. Организираните от тях различни събития – музикални и сценични представления, изложби, ревюта,  се отличават със свой собствен почерк и носят марката НБУ.
Новата Университетска театрална зала, открита през  февруари 2010 година,  е най-новият театър на София, който разширява  възможността за правене на театър -  за младите, за иновативните, за всички, които харесват и правят добър театър.
Под ръководството на своите преподаватели студентите от програмите по изкуствата участват активно в творческата дейност, печелят награди в национални и международни конкурси и фестивали, разработват и участват в различни творчески проекти.