отпечатай

Лауреати на наградата за 2009 г.

Aнгел Трендафилов Трайков е на 24г. През 2005 завършва средното си образование  с отличен успех в 33-та Eзикова гимназия " Света София" в гр. София, частен ученик в 1-ва английска гимназия .
Следва няколко годишен престой във Франция, по време на kойто изучава право в Университет "Пантеон Асас" . Член e на Управителния съвет на  българските студенти във Франция.
 През  2008г. e студент в програма “Политически науки на френски език” като взема две години  в една. В момента сe oбучава паралелно в 3 и 4 година нa същата специалност в  НБУ, модул “Международни отношения”. Член е на клуб "Франкофони" - един от най-дейните в НБУ.   През 2007година, участва в летен  университет на правна тематика.
Владее английски и френски и за в бъдеще възнамерява да изучава руски език. Успешно съчетава обучението си в Нов български университет с професионалното си развитие. В момента е част от екипа на Френския културен институт в гр. София.


Борислав Борисов на 22 години от София. Студент  по Международни отношения и Бизнес Администрация в НБУ. Член на младежки ГЕРБ и на клуб „Франкофони“ към СС на НБУ. Участник в множество инициативи, кръгли маси и обучения. Издадени статии във вестници.  В свободното си време спортува усилено.Христина Йосифова на 23 години. През 2005 г. завършва софийската езикова гимназия 18-то СОУ „Уилям Гладстон” в природоматематическа паралелка с разширено изучаване на френски език. Същата година е приета в програма  „Политически науки на френски език” в НБУ. По настоящем е дипломански семестър и подготвя бакалавърска теза на тема „Образът на Япония в съвременното българско общество”. В края на 2008 г. и началото на 2009 г. провежда два стажа в правителствения и не правителствения сектор, съответно шестмесечен стаж в Дирекция ‘Европейска интеграция и международно сътрудничество” в Министерство на образованието и едномесечен стаж в НПО „Прозрачност без граници”. Владее френски и английски език. Проявява интерес към източните езици и следващия език, които смята да изучава е персийският.
В момента е студент в магистръска програма „Политически мениджмънт и публични политики” в НБУ.