отпечатай

Резултати


ПРОЕКТ "СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ"

През 2013 г. НБУ отчете най-добрите си резултати до момента – спечелени и предоставени общо 2327 стипендии за висок успех и 753 специални стипендии за студенти, участвали в научни, изследователски и практически разработки или в художествено-творчески дейности. Общата стойност на преведените стипендии за академичната 2012/2013 г. е 1 541 640 лв.
Предвид еднаквия размер на стипендиите за втората (2010-2012 г.) и за третата фаза (2012 – 2014 г.) на проекта това означава повишение с 1/3 или с 33% в сравнение с предходната академична година, когато броят на класиралите се за стипендия студенти на НБУ беше 1523 за висок успех и 466 - за специални стипендии, а общата стойност на преведените за тази цел средства – 1 000 280 лв.
ВИДЕО КЛИПОВЕ ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛНИ КАУЗИ

На 28 юни в една от учебните зали на Нов български университет студенти представиха осем видео клипа за благотворителни каузи. Авторите, режисьори и оператори, са участници в съвместната стажантска програма на департамент "Кино, реклама и шоубизнес", НБУ и фондация "Помощ за благотворителността в България". още

ПРОГРАМА „УЧЕБНИ ВИЗИТИ“

НБУ – домакин на визита № 207 от каталога за 2012/2013 г. на CEDEFOP

В дните между 23 и 28 юни, 2013 г. в НБУ се проведе учебна визита на тема „Информационни и комуникационни технологии за преподаватели“. Университетът посрещна 12  чуждестранни гости, които имаха възможност да се запознаят с институцията и нейните електронни ресурси – електронната библиотека и електронния модул на НБУ. В процеса на опознаване и споделяне на различен опит беше потвърдено разбирането, че не е необходимо преподавателите да бъдат непременно технологични експерти  - достатъчно е да предоставят възможност на своите обучаеми да използват съвременните технологии за обмен на информация и за общуване в по-широк контекст. За целта преподавателите се нуждаят от умения за адаптиране към непрекъснато променящата се среда и за фасилитиране на процеса на обучение.

Освен ползите от дискусиите по конкретна тема учебната визита даде като резултат общи проектни идеи, популяризира НБУ в европейски план и доказа високия професионализъм на преподаватели по чужди езици в университета-домакин.