отпечатайOn-line консултиране

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Въпрос:Здравейте, Трябваше да завърша СУ преди 4 години. Специалността е Начална училищна педагогика с английски език. Имам само 3 невзети изпита от 4-ти курс. Тоест почти съм завършил семестриално. Има ли как да се прехвърля в НБУ при това положение? Също каква специалност бих могъл да запиша и от кой курс бих могъл да започна? Също така имам и успешно завършен първи курс( с успех над 4.50) в НБУ като курсист. Специалността е Антропология - пак преди около 4-5 години. Какъв би бил най удобният вариант за мен? Има ли как да стана студент в дистанционна/задочна форма на обучение, тъй като няма да имам възможност често да посещавам лекциите? Благодаря Ви!
Отговор:Здравейте, Можете да се прехвърлите в НБУ с академична справка от СУ в една от дистанционните ни програми - http://ecatalog.nbu.bg/default.asp?V_Year=2014&PageShow=listprograms&Fac_ID=13&TabIndex=1. За повече информация, моля свържете се с нас на телефон 02/8110180. Хубав ден!
Консултант:Силвия Борисова

Въпрос:Имам не взети кредити за чужд език, освен явяване на писмен и устен изпит, какви са другите варианти? Кои сертификати акредитират английски език B2?
Отговор:Здравейте, Имате възможност да запишете курс английски език B2 през следващата академична година или да предоставите един от следните сертификати: FCE, IELTS, Trinity College Esol, City & Guilds - Pitman, TELC, Toles, ILEC, TOEFL pBT, TOEFL cBT, TOEFL iBT, TOEIC, Michigan ECCE и MET. Хубав ден!
Консултант:Силвия Борисова

Въпрос:Колко изпита можем да влачим?
Отговор:Здравейте, Няма лимит на невзетите изпити, за да продължите обучението си, но не е препоръчително да забавяте взимането им. Успешен ден!
Консултант:Силвия Борисова

Въпрос:Здравейте, възможно ли е като финална оценка по даден предмет за семестър да фигурира 5.25 или 5.50 или се закръгля? Благодаря предварително
Отговор:Здравейте, Според наредбата за учебния процес (http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/normativni%20documenti%202011/II.T.2/2._NUP_29.01.2014.pdf) т. 2, чл. 16 оценяването се извършва по шестобалната система с точност до 50 стотни. Ако имате възражения към оценката, можете да се обърнете към преподавателя. Хубав ден!
Консултант:Силвия Борисова

Въпрос:Здравейте, изпуснала съм датите за общообразователните изпити по Български език и по Английски език - как мога да се явя на тях?
Отговор:Здравейте, Предстои извънредна сесия през месец септември. Можете да видите информация за нея на следния линк: http://e-edu.nbu.bg/course/view.php?id=4194&edit=0&sesskey=I03Tvl7Ehx Хубав ден!
Консултант:Силвия Борисова

Въпрос:Здравейте, необходим ми е e-mail адрес на директора на департамента по чужди езици или някакви сведения за акредитация на сертификати по език? Благодаря
Отговор:Здравейте, Телефонът на който можете да се обадите и да получите информация за акредитация на чужд език е 02/ 8110320. Хубав ден!
Консултант:Силвия Борисова

Въпрос:Здравейте! Въпросът ми е относно майнър програмите. В момента завършвам трети курс на магистърска програма Архитектура, успехът ми е висок и съм взела всички необходими кредити. Възможно ли е да запиша майнър програма в четвърти и пети курс? Благодаря Ви предварително!
Отговор:Здравейте, За МП "Архитектура" и "Право" има възможност да се запише майнър програма от четвърти или от пети семестър. Хубав ден!
Консултант:Силвия Борисова

Въпрос:Здравейте, студентка втора година съм, специалност реклама. Преди една седмица се явих на изпит по Компютърни умения и днес учудващо за мен видях, че съм оценена със Слаб 2. Към кого трябва да се обърна за справка и има ли начин да видя поправената си работа, за да съм сигурна, че грешките ми са отчетени правилно? Благодаря предварително.
Отговор:Здравейте, Можете да се обърнете към Стела Атанасова на телефон 02/ 8110182. Хубав ден!
Консултант:Силвия Борисова

Въпрос:Здравейте. Искам да попитам чрез,какво се дипломират студентите от випуск 2008г. БП Икономика (бакалавърска теза или държавен изпит).
Отговор:Здравейте, Имате право на избор ако успехът ви от курса на обучение е минимум 4.50. За повече информация можете да се обърнете към програмен директор. Хубав ден!
Консултант:Силвия Борисова

Въпрос:Здравейте, този семестър завърших семестриално Икономика ДО 2014,Модул БА; Предстой ми държавен изпит. От качена информация в Мудал, видях, че Държавен изпит се прави през Октомвти2014, Януари 2015, Май2015. Тъй като живея извън България, ще има ли проблем ако се явя на държавния през Май 2015, тъй като има университети, в които ако до определен срок след семестриално завършване не се явиш на държавен трябва да започваш да учиш отново. Ще съм благодарна, ако отговорите на върроса ми дали мога след като имам необходимите кредити и семестриално съм завършила да отида на изпит вместо Октомври 2014 през Май 2015 ? Благодаря !
Отговор:Здравейте, Не би трябвало да има проблем да се явите на по-късна дата. Необходимо е да се свържете с вашия програмен директор, за да може да ви зачисли за съответната дата. Хубав ден!
Консултант:Силвия Борисова


Вашето име:
Въпрос: