отпечатай

Департамент Изящни изкуства

Ръководител:
доц. Валентин Савчев
корпус 2 / офис 511, тел.: 02/8110 511
e-mail: vsavtchev@abv.bg

Секретар:

Миглена Горанова
e-mail: mgoranova@nbu.bg

Директор на програмен съвет:
доц. д-р Ралица Мирчева
корпус 2 / офис 511, тел. 02/8110 511
e-mail:rmircheva@nbu.bg

Приемно време:
понеделник 10:00-12:00 часа
сряда 09:30-11:30 часа         

Програмен консултант:
гл. ас. д-р Ненко Атанасов
корпус 2 / офис 511, тел. 02/8110 511
e-mail: nenko@nbu.bg

Приемно време:
понеделник 09:00 - 11:00 часа
сряда 14:00 - 16:00 часа
четвъртък 11:00 - 13:00 часаДепартамент „Изящни изкуства” е най-новият в НБУ, създаден през месец декември, 2006 г. Той обединенява преподаватели, работили в различни департаменти по изкуствата и преподавали по основни художествени дисциплини като рисуване, живопис, скулптура, графични техники, керамика, перспектива, пластична анатомия и др. Общността на преподавателите към департамента твори в областта на живописта, графиката, скулптурата, керамиката, графичния дизайн и сценографията.
 
Департаментът привлича изтъкнати творци на българското изобразително изкуство, известни не само у нас, но и в чужбина,  като щатни преподаватели и лектори, с цел високо качество на образователния процес и алтернативни форми на преподаване.
 
Друга цел, която си поставя департамент “Изящни изкуства”, е по-голямото разнообразие от програми, различни от съществуващите в други висши училища. Взимайки за пример най-добрите образци на художествено образование от Европа и Америка, департаментът ще се стреми да създава и развива авторски, съвременни програми на НБУ.
 
Департаментът е с интердисциплинарен характер и  изпълнява ролята на катедра по отношение на основните специализирани курсове по изобразителни изкуства, включени в програмите по изкуствата (бакалавърски програми „Пластични изкуства”, “Дизайн и архитектура”, „Визуални изкуства”, с модули „Графичен дизайн” и „Анимация”, програма „Театър”, с модул „Сценография” ).
 
За учебната 2007/08 г. департаментът стартира с нова бакалавърска програма „Пластични изкуства” с модули:  „Живопис и стенопис”, „Керамика и стъкло”, „Графика и илюстрация” и междупрограмен модул “Сценография”, както и  две магистърски програми: „Живопис” и „Илюстриране и графични технологии”.
 
Департаментът организира изложби, пърформанси, на които представя продукцията на свои преподаватели и студенти, както и участва в съвместни студентски проекти с други департаменти за художественотворчески изяви.
 
Създадените художествени произведения в рамките на университета, периодично се експонират на вътрешни и външни изложения. Публикации в централните и национални медии свидетелстват за добрия прием на организираните от департамента прояви.