отпечатай

Електронни издания


I. Годишници на департаменти

Годишник на департамент "Масови комуникации", 2014 г.

Годишник на департамент "Масови комуникации", 2013 г.

Годишник на департамент "Масови комуникации", 2012 г.

Годишник на департамент "Масови комуникации", 2011 г.

Годишник на департамент "Масови комуникации", 2010 г.

Годишник на департамент "Масови комуникации", 2009 г.

Годишник на департамент "Масови комуникации", 2008 г.

Годишник на департамент "Масови комуникации", 2007 г.

Годишник на департамент "Масови комуникации", 2006 г.

Годишник на департамент "Чужди езици и литератури", 2009 г.

Годишник на департамент "Антропология", т.1, 2008 г.

Годишник на департамент "Когнитивна наука и психология", т. 2, 2006 г.

Европейски измерения на публичната администрация. Годишник на ЦПА. 2005.

Сборник с доклади от Пета годишна международна научна конференция "ЕКОЛОГИЗАЦИЯ - 2013"

Сборник с доклади от Четвърта годишна международна научна конференция "ЕКОЛОГИЗАЦИЯ - 2012"

Сборник с доклади от Трета годишна международна научна конференция "ЕКОЛОГИЗАЦИЯ - 2011"


II. Учебници

Учебник “Ловен туризъм в България”


III. Школи на департамент “Масови комуникации”

Лятна школа по връзки с обществеността 2013 г.

В мрежата (Мрежата) на ПР

iПР в практиката и образованието

Комуникационни практики и вътрешни публики

Образът на България в процеса на присъединяване към ЕС

Спорт и комуникации

ПР и медии

 IV. Книги 

Химнът на Св. Св. Кирил и Методий - преведен на езиците на всички страни членки на Европейския съюзпредговор: Меглена Кунева, съставител: Амелия Личева, художник: Людмил Василев

Новото българско кино - регионално явление или част от европейския културен процес - сборник от научна конференциа на департамент "Кино, реклама и шоубизнес"


V. Периодични издания

LAW JOURNAL of NBU - Списанието на департамент "Право"

Ориенталия - Списанието на департамент "Средиземноморски и Източни иззследвания"


VI. Текстове в мрежата

Проф. Богдан Богданов. Книги. Статии. Интервюта.

Антоан дьо Сент Екзюпери. Малкият принц. 

Що е поезия? Жак Дерида.

Съществува един човек,  който има навика да ме бие с чадър по главата. Фернандо Сорикети.


VII. Нов академичен сайт "Комунизмът-българската версия"


VІІІ. Изследвания на студенти

 Левичарите. Михаел Славов