отпечатай

ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ


В. Университетски дневник 

Университетският вестник.
За да сте в Нов български университет. А също така  - може да пишете в него.


Следва: Списание за университетска култура.
Списанието има идеята да възроди дебата за университета. Водещите теми са: изкуството, комуникациите, науките за човека, животът в Нов български университет. Списанието публикува материали, посветени на студентския живот в университетското пространство, лекции на известни учени и изследователи, текстове за киното, театъра, литературата и всичко, което може да бъде четено под знака за университетска култура. 

Сп. Правен преглед. Студентско академично списание.
Списанието е издание на студенти и преподаватели по право в НБУ. В списанието се представят различни  юредически теми, коментари на студенти, статии по атрактивни въпроси в областта, изследвания и критика, свързана с теорията на правото, наказателното право и наказателния процес, екологичното право, правото на Европейския съюз. Представя се новата правна литература. Публикуват се новини и казуси от правото. 


Кант: Списание на новите хуманитарни факултети.
Самото заглавие и дефиниция на списанието вече подсказват, че читателската аудитория трябва да застане пред едно интересно и предизвикателно издание, което предлага възможности за четене, за интерпретиране на визия и текст, изненадващи автори  и заглавия от рода на  - Моделът на света; Език и мислене; Цветови код на дрехата; Шахтата; Гръцките шамани; Заслепяващото тяло; Сънувачът; За езика на тялото и други. 
Сп. ентелегентно. Студентско списание.
За да сте винаги актуални. За да сте шарени. 
За да не ви манипулират. За да...
За да сте нещо повече от интелигентни.