отпечатай

ИЗДАТЕЛСТВОТО НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 • Издателството на НБУ развива своя профил в областта на научно-теоретичната литература - сборници, годишници, монографии; учебните издания - учебници, речници, сборници, тестове; луксозните албумни издания; рекламно-информационните издания - плакати, флаери, брошури, дипляни, листовки, каталози, годишен доклад, справочници; периодичните издания - списания и вестници.
 • Изданията на Нов български университет следват областите, заложени в академичния профил на университета.
 • Първият Каталог на изданията на Нов български университет е юбилейно издание, посветено на десетгодишнината на Университетета и обхваща всички издания от първата книга, излезнала от печат една година след създаването на Университета през 1991 г., - до 2001 г. До момента пълната издателската продукция на НБУ е организирана в четири каталога.
 • Известни университетски издания са "Университетът - особен свят на свобода" на проф. Богдан Богданов, поредицата “В градината с розите”, албумът “Васил Стоилов”, биографичната книга-албум “Райна Кабаиванска”, учебникът “Психология” на Сийман и Кенрик от поредицата Artes Liberales, учебникът “Относно философията” на Улф, посочен като един от най-добрите в класацията на amazon.com, двата тома на “Европа през ХХ век” на Пламен Цветков, книгата “Парламентаризъм и правова държава” на Екатерина Михайлова, “Как се пише киносценарий” на Светла Христова, “Несъвършенната градина” на Цветан Тодоров, “Индивидът, смъртта, любовта” на Вернан, поредиците по семиотични изследвания…
 • Издателството на НБУ работи с редица чужди издателства, сред които PUF – Франция, Gallimard – Франция, Prentice Hall - САЩ, Pearson Education – САЩ, McGraw Publishing Company и др.

 • През 2005 г. Издателството на НБУ е номинирано за наградата “Христо Г. Данов” в категорията “Изкуство на книгата”, а през 2006 г. и 2007 г. в категорията "Електронно издаване и нови технологии". Носител е на Специалната награда на Съюза на българските книгоиздатели за 2004 г., много често книги на университета са на първо място в класации на български медии - за най-добро издание, журирани от най-добрите български критици и културни журналисти.
 •  Издателството на Нов български университет предлага:
  - Цялостно консултиране по издателски въпроси
  - Офериране на цена по зададени параметри
  - Предпечатна подготовка
  - Коректорски и редакторски услуги
  - Художествено оформление
  - Отпечатване
  - Изработване на рекламни и маркетингови стратегии за популяризиране и разпространение на книгиЗа информация:

© Издателство на Нов български университет
София 1618, ул. Монтевидео № 21, стая 125
Директор: Веселина Василева
Специалист: Лъчезар Рачев
тел. 8110 125
тел./факс: 8110165