отпечатай

Архив новини

ЧЕТЕНИЯ - Първите Атанасславови четения

Департамент “Нова българистика”

Участници: Христо Карастоянов, проф. Михаил Неделчев, проф. Мария Попова, доц. Пламен Дойнов, гл. ас. д-р Йордан Ефтимов, Иван Звънчаров

18.01.2012 г., 16.30 часа
Библиотека – Заседателна зала


« Назад