отпечатай

Архив новини

"ЕВФЕМИЗМИТЕ В BIG BROTHER"

В рамките на семинар
"Литературата в края на краищата. Сексуалността като код в масовата култура"
Лекция на тема:
Водещ: ст. ас. Йордан Ефтимов

22.11.2004 г., 17.00 часа
Кафе-клуб до Аулата, НБУ


Темата на лекцията беше "Евфемизмите в "Big Brother". Вероятно заради атрактивното за медиите заглавие, но и защото информация за семинара бе пусната в БТА, присъстваха журналисти от вестниците "Сега" и "Труд". Ст. ас. Ефтимов представи една ситуация на силно приемане/отхвърляне на шоуто, излъчвано от Нова телевизия, при което подчерта, че реакцията се дължи на първо място на явното заиграване с езиковите табута. А прекрачването на табутата със сигурност е и част от замисъла на предаването. В шоуто "Big Brother" съществуват две различни форми на езиково поведение, които дразнят по-консервативната публика и предизвикват възхищение у по-либералната. Първата е използването на ординерни псувни. Работата е там обаче, че този вид ругатни са десемантизирани от честата си употреба в всекидневието. Те са част от онези служебни думи, които служат като маркер за вида комуникативен акт: неофициално общуване, селско-градски тип отношения (една чисто градска култура разчита на друг тип обиди), емоционална напрегнатост и т.н. "Я се еби в гъза!" всъщност означава "Гледай си работата!", което също е метафора за "Махай ми се от главата!", което също е метафора. И трите израза означават "Не ми пречи!" или "Върви си!". Втората форма са евфемизмите. Ст. ас. Ефтимов обясни как заради табуираните органи на тялото и телесни функции (главно полова и отделителна) се е развил един от най-мащабните процеси на създаване на евфемизми (думи, в свое преносно значение да означават "мръсния предмет" като му придават "благородно звучене"). Само имената на божествата са повече от имената за мъжките и женските полови органи. След това г-н Ефтимов обясни как процесът си има и тъмна страна - всеки новоизкован евфемизъм бързо се какофемизира, започва сам "да звучи грозно". Какво "мръсно" има в изразите на един от участниците в първия сезон на шоуто - Найден: "хралупа", "катерица", "пещера"? Нищо. Освен ако ние всички не подразбираме нещо друго зад тези изрази, ако не им придаваме значение, което те не притежават при най-честата си употреба и/или в речниковите си описания.
Сбирката продължи с дискусия на тезата, че словото на героите в това риалити шоу се отличава с тематична монотонност и широка вариативност в употребата на синоними за табуирани думи, свързани със сексуалността. "Всички в това шоу говорят сякаш почти само за секс", изтъкна един от студентите от програма "Език и литература", I курс. Обърна се внимание на словообразователната стихия на тези от участниците в шоуто, които искат да изглеждат странни и интересни или пък попадат в интимна ситуация, в която се глезят. "Искаш ли да си сложа презер?" бе сред изразите на Найден, за които в семинара се спори доста. Какви са причините да бъде използвана несъществувалата досега в речниците дума "презер" вместо речниково отдавна фиксираната "презерватив"? Най-оживено обаче бе във връзка с често употребявания в шоуто глагол "бодвам". Евфемизъм за най-табуираната човешка дейност, подхвърли ст. ас. Ефтимов. И поясни, че според него той още не се е какофемизирал, макар този процес да се развива с мълниеносни темпове пред очите ни. "Според мен това значение на глагола е съвсем ново", каза г-н Ефтимов. Стажант-репортерка от вестник "Сега", изпратена, за да отрази семинара, каза, че нейният приятел често използва този глагол, но като синоним на "храня се". "Какво ще боднем тази вечер?", изречено от неговите уста, предизвиква образа на вилицата и мръвката, забодена на нея. Студент от "Реклама и шоубизнес" припомни в тази връзка кампанията на домакински принадлежности, преминала през септември точно под мотото "Какво ще боднеш довечера?". Ст. ас. Ефтимов разказа как при разговор през октомври с главния редактор на вестник "Нощен труд" научил за друго значение на глагола, който тогава все още не е имал широкото озвучаване на Нова телевизия. "Г-н Шумналиев ми заяви, че в работата си с младите репортери на вестника, който ръководи, научава постоянно нови неща. Например какво означавал изразът "забождам". Подслушал как една репортерка разказва на друга: "И когато излизахме от заведението, на вратата той ме забоде." Попитал и му било обяснено, че "забоде ме" в случая означавало "целуна ме". Не знам дали да вярвам на този разказ, тъй като самият аз никога не съм чувал израза в това му значение", завърши г-н Ефтимов.
А за мото на обсъждането заяви, че предпочита да приемем максимата: "За да разберем първия сезон на българското издание на шоуто "Big Brother" е по-добре да потърсим не "1984" на Оруел от 1948 г., а две съчинения на Фройд от началото на ХХ в. - "Тотем и табу" от 1913 г. и "Психопатология на всекидневния живот" от 1901 г., както и "Езикът" на Сепир от 1921 г.


« Назад