отпечатай

Архив новини

"SMS ПОЕЗИЯТА, ПОЕЗИЯ ЛИ Е!"

Семирар
"Литературата в края на краищата"
публична лекция

Водещ лектор: ст. ас. Йордан Ефтимов"

03.05.2004г., 17.05 часа
Кафе-клуб до Аулата


Ръководителят на семинара ст. ас. Йордан Ефтимов, предложи тази тема поради възможността за един съвсем нов жанр на масовата култура да се говори във връзка с голямо събитие, каквото е първият конкурс за SMS поезия, организиран през април от първия български GSM оператор M-Tel. И тъй като публикуваните български SMS стихотворения са много малко, а конкурсът тече - на сбирката бяха дискутирани стихотворения, победили в най-големия подобен конкурс в света, този на британския оператор Orange. Извършен бе експеримент: защо стихотворенията от конкурса на Orange не са съвсем поезия според присъстващите? Изказани бяха различни предположения, на базата на които се проведе обсъждане за рамките на понятието поезия. Тематичните очаквания - "поезията" е интимна, в "аз" форма, приповдигната, неразказваща. Формалните очаквания - рима, ритъм, стих, строфа. Почти всички тези характеристики липсват при SMS стихотворенията. Сбирката даде възможност на участващите литературоведи - напр. Юлия Йорданова от СУ "Св. Климент Охридски" - да демонстрират, че масовата култура в някои исторически епохи, сред които и съвременната, е по-консервативна от високата.


« Назад