отпечатай

Архив новини

"УВОД В ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА МАСОВАТА КУЛТУРА II: РАПЪТ И РИТУАЛНИТЕ ОБИДИ"

Бешее обсъдена концепцията на Уилям Лабов за ритуалните обиди (ritual insults) и представена статия от книгата му "Езикът на гетото" (William Labov, The Language of the Inner City). Дискутирано беше понятието рапиране. Прожектирани бяха откъси от филма "Осмата миля".
Кафе-клуб до Аулата
05.04.2004г., 17.05 часа


« Назад