отпечатай

Архив новини

"УВОД В ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА МАСОВАТА КУЛТУРА:

ЕДНА ПЕСЕН НА ЪПСУРТ"
семинар
15.03.2004 г., 17.05 часа
Кафе-клуб до Аулата


Песента “Чекай малко” на “Ъпсурт” ръководителят на семинара Йордан Ефтимов нарече “шедьовър на българската словесност”. Анализът стих по стих се превърна във възможност за "картографиране на полето" - очертани бяха възможностите за изследване на рапа в различни контексти (на първо място рапът и графитите, рапът и другите типове попмузика, рапът и младежкия сленг). Рапът беше определен като високоцитатен и автореминисцентен, като политически натоварен, но лишен от конкретни политически каузи, като свързан по-скоро със субкултурата, отколкото с контракултурата. Самата песен "Чекай малко" беше повод да се покаже до каква степен рапът може да рефлектира върху жанра. Песента беше съпоставена с един от жанровете на трубадурската поезия – албата


« Назад