отпечатай

Състав на департамента

 
 
гл. ас. д-р Софрони Георгиев Върбев
e-mail: svyrbev@nbu.bg

гл. ас. д-р Незабравка Стефанова Попова - Недялкова
e-mail: nezi_ned@abv.bg

гл. ас. д-р Яна Стефанова Василева
e-mail: yvasileva@nbu.bg  

гл. ас. д-р  Светослав Тодоров Анев
e-mail: sanev@nbu.bg

ас. д-р Биляна Атанасова Калоянова
e-mail: bkaloyanova@nbu.bg

ас. Иво Николаев Попов
e-mail: info@ideanova.eu


преп. инж. Татяна Цветанова Пенчева-Георгиева
e-mail:  tpencheva@nbu.bg

преп. Илияна Георгиева Гълъбова-Гикова
e-mail: igikova@nbu.bg

гост преподавател Теодора Пенкова Момекова
e-mail: momekova@gmail.com