отпечатай

НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Къде в НБУ може да получавате информация, свързана с професионална реализация?
Центърът за кариерно развитие и обучителни ресурси на НБУ е свързващото звено между студентите и работодателите. Информацията, която се обработва в центъра, е базирана на контактите с престижни български и чуждестранни работодатели, както и на проучванията и връзките на департаментите с практиката. ЦКРОР може да бъде еднакво полезен както за студентите, търсещи работа, така и за работодателите, които предлагат свободни работни места. За повече информация: Център за кариерно развитие и обучителни ресурси, 1618 София, ул. "Монтевидео" 21, корпус 1, стая 101, тел. 8110 141 и 8110 131, e-mail: career@nbu.bg.
 
Как може да се регистрирате в базата данни на Центъра за кариерно развитие и обучителни ресурси?
От началото на 2012 година ЦККР използва нов начин за информиране на студентите на НБУ: чрез интегрираната информационна система на университета, се изпращат директни имейли до целеви специалности и випуски. Ако не получавате такива писма, моля, проверете в e-student ("Личен профил" -> "Смяна на e-mail") дали сте посочили свой актуален имейл. Други възможни причини да не получавате имейли са: писмата от нас да пристигат в папка "СПАМ" на Вашата поща или да не разполагаме с позиции, насочени към Вашия профил.
 
Как може да получавате информация за инициативите на Център за кариерно развитие и обучителни ресурси?
Всички работни и стажантски позиции, както и информация за събития на ЦКРОР са качени в съответните подменюта на сайта на университета, както и във Фейсбук страницата на центъра. Информацията е достъпна и на информационните табла пред 101 стая и централното фоайе на първи корпус.
 
Какви други информационни източници можете да ползвате?
Източници, от които може да откриете богата информация, свързана с професионално ориентиране са:
www.staj.bg
www.monster.com
Препоръчваме ви да направите своя регистрация в професионалната мрежа www.linkedin.com.
 
Откъде да получите пособия по професионално ориентиране?
Безплатни пособия за професионално ориентиране може да получите от ЦКРОР. Те могат да са Ви полезни по конкретни въпроси, свързани с явяването на интервю за работа, необходимите документи, писането на мотивационно писмо и автобиография и много др.
 
Как да участвате в Дните на кариерата в НБУ?
Две седмици преди провеждането на Дните на кариерата в НБУ Центърът за кариерно развитие и обучителни ресурси обявява информация, свързана с участниците от страна на работодателите. Това Ви дава възможност предварително да изберете подходящите за Вас предложения за работа и стаж и подготвите, изискваните от работодателя документи. В периода на събитието лично в НБУ може да се срещнете с работодателите. Събитието се провежда всяка година през месец април.